Czym jest badanie CAWI?

Badania ankietowe stanowią aktualnie najbardziej wiarygodne źródło pozyskiwania opinii publicznej oraz konsumenckiej. Zrozumienie potrzeb konsumentów może być kluczem do sukcesu niejednej firmy, ale ankiety wykorzystywane są również do marketingu politycznego.

  1. Czym jest badanie CAWI?
  2. Czemu służy badanie ankietowe?
  3. Podstawowe zalety metody CAWI

1. Czym jest badanie CAWI?

Metoda CAWI to z anielskiego Computer Assisted Web Interview. Technika ta polega na przeprowadzaniu badań ankietowych w Internecie w celu badania opinii publicznej. Wszystko odbywa się w formie online, dzięki czemu gromadzenie dużej ilości danych zajmuje dużo mniej czasu.

Badania online zapisywane są na dedykowanym serwerze, a badany wypełnia je samodzielnie. Nad przebiegiem badania CAWI czuwa specjalnie zaprojektowane w tym celu oprogramowanie, które krok po kroku prowadzi przez cały proces. Pozwala to na zachowanie właściwej kolejności.

2. Czemu służy badanie ankietowe?

Badanie online to aktualnie bardzo popularna metoda stosowana na różnych panelach badawczych. Uczestnicy sami zapisują się w danym panelu badawczym, za co są wynagradzani w formie finansowej lub losowania nagród. Firmy wykonujące badania wykorzystują do tego celu bazę osób zarejestrowanych w panelu, która może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.

Badanie CAWI jest wywiadem online, który służy poznaniu opinii badanego. Respondent otrzymuje zaproszenie do wypełnienia ankiety, co pozwala na szybkie uzyskanie wyniku badania. Technikę tę wykorzystuje się przede wszystkim do badań marketingowych i rynkowych, ale również w celach naukowych oraz do przeprowadzania sondaży politycznych.

3. Podstawowe zalety metody CAWI

Wykorzystanie badania CAWI niesie ze sobą szereg korzyści. Przede wszystkim ankiety CAWI dają szybki i efektywny wynik. W badaniach CAWI może uczestniczyć kilka, a nawet kilkadziesiąt tysięcy osób, a odpowiedzi od badanych można uzyskać bez konieczności drukowania kwestionariuszy.

System CAWI działa na gotowej bazie respondentów, co umożliwia dopasowanie wielkości próby do potrzeb aktualnego badania. Pozwala to również na wypełnianiu ankiet w dowolnym czasie i miejscu. Dane przetwarzane są natychmiastowo, co pozwala na dostęp do wyników w czasie rzeczywistym.

Dzięki badaniu CAWI firmy mają dostęp do danych, które umożliwiają poznanie potrzeb klientów i dopasowanie do nich swojej oferty. Wyniki ankiet mogą być ważnym elementem w podejmowaniu decyzji biznesowych.